תכניות לביצוע

סט תכניות לביצוע מופק עם קבלת היתר בניה ונועד לשמש את הקבלן ואת המפקח. על מנת שלא להשאיר סימני שאלה, השרטוטים מכילים את מירב האינפורמציה הנדרשת ועל פיהם ניתן לבצע את הפרויקט בהתאם לתכנון באופן מושלם.
להלן דוגמאות מפרויקטים שונים. כך המבנים נראים על המסך, עם כל השכבות הרלוונטיות: ריצוף, תאורה, חשמל, קבועות סניטריות, ריהוט, הערות לביצוע, ועוד ועוד

 אש קודש

 באר שבע

 גינות שומרון

 טלמון

 ירושלים

 לוד

 לשם

 מגדלים

 מכבים-רעות

 נחליאל

 נריה

 עינב

 רבבה

 רחובות

 שילה

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

רק רגע...

תכניות לביצוע | ישר ולעניין