בקשות להיתר

בקשה להיתר (גרמושקה/הרמוניקה) מוגשת לוועדת רישוי ברשות המקומית ונבחנת על ידי בודקי תכניות מנוסים עד למתן היתר בניה. הבקשה מכילה פרטים של בעלי הנכס, האדריכל והמהנדס, מידע רלוונטי אודות המגרש, חומרי הבניה ועוד – וכמובן שלל תכניות, מהן בחרנו להציג את המובנות יותר, קרי חזיתות וחתכים. דרישות הוועדה משתנות מרשות לרשות והתכניות מושפעות לא רק מחוק התכנון והבניה אלא מתקנונים מקומיים, אבל קווי היסוד דומים ו כיום ניתן להפיק בקשה להיתר בכל מקום בארץ.
להלן מקטעי גרמושקות, רובן הוגשו בשנה האחרונה:

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

רק רגע...

בקשות להיתר | ישר ולעניין